ντιπ THOUGHTS

Οι κομήτες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: μεγάλη λάμψη, μικρή διάρκεια και  αυτοκαταστρέφονται. Τα ίδια έχουν και οι άνθρωποι-κομήτες του internet. #superficiality  

Share | Download(Loading)